Usluge

GRIMEX CONSULT nudi koncepte razvoja našim komitentima i savetovanje usmereno na rešenja kod “Greenfield” i “Brownfield” ulaganja na tržištima Srednje i Jugoistočne Evrope.

Od samog početka, pratimo i savetujemo naše klijente u direktnim investicionim projektima i pružamo, između ostalog, sledeće usluge:

Analiza tržišta

Pronalazak i analiziranje odgovarajuće lokacije za potencialne investitore

Pregovori o uslovima direktnih investicija ( poreski uslovi regiona, infrastrukturni uslovi , itd.) sa industrijskim zonama, gradovima, opštinama i državnim institucijama.

Podrška i saveti prilikom pripreme aplikacija i uslova koji se odnose na regionalne i državne stimulativne mere (direktne subvencije).

podrška i traženje odgovarajućih lokalnih kompanija (npr. građevinskih preduzeća)

Podrška za registraciju preduzeća i potrebne dozvole ( od radnih do građevinske dozvola, upotrebnih dozvola itd.)

Grimex Consult ima partnere u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope u oblasti pravne regulative, poreskog konsaltinga i revizije te nudi savetovanje i u ovim oblastima.

Takođe, putem naše privredne-političke mreže u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi iniciramo strateška partnerstva i zajednička ulaganja za naše klijente i savetujemo ih tokom celog procesa. Ovo se odnosi na projekte i saradnju kako sa privatnim kompanijam tako i s gradovima, opštinama i državnim institucijama.